{V9BET} KHUYẾN MÃI THỬ THÁCH V9BET!

Nếu V9BET không thể hoàn tất xử lý 30 phút với giao dịch gửi tiền hoặc 90 phút với giao dịch rút tiền, chúng tôi sẽ tặng Quý Khách khoản thưởng với số tiền 30,000 VND.  

ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN V9BET

Yêu cầu tham gia:

   • Chụp hình hoặc ảnh màn hình thể hiện thời gian ngày và giờ của giao dịch hoàn tất từ trang V9BET và sao kê ngân hàng của Quý khách và gửi email đến hộp thư của chúng tôi promo@v9betvn.com với tiêu đề Thử Thách V9BET.

Điều khoản và điều kiện:

  1. Chương trình khuyến mãi này áp dụng từ 01/11/2018 11:00:00 (GMT +7) đến 01/12/2018 10:59:59 (GMT +7). Chương trình khuyến mãi cho tất cả thành viên V9BET.
  2. Chương trình khuyến mãi áp dụng cho tất cả thành viên của V9BET từ các quốc gia: Việt Nam.
  3. Để nhận thưởng, thành viên cần thực hiện thành công giao dịch gửi tiền hoặc rút tiền. Nếu V9BET không thể hoàn tất xử lý 30 phút với giao dịch gửi tiền hoặc 90 phút với giao dịch rút tiền, chúng tôi sẽ cập nhật tiền thưởng cho Quý Khách với số tiền 30,000 VND!
  4. Để tham gia “Khuyến mãi Thử Thách V9BET”, thành viên chỉ cần dùng email đăng ký tại V9BET và gửi email đến hộp thư promo@v9betvn.com trong thời gian khuyến mãi, cung cấp:
  • Tiêu đề email: Thử Thách V9BET
  • Tên truy cập
  • Ảnh chụp màn hình thời gian giao dịch gửi tiền hoặc rút tiền của Quý Khách tại tài khoản V9BET và sao kê ngân hàng của Quý khách và gửi email đến hộp thư của chúng tôi promo@v9betvn.com trong thời gian của khuyến mãi.
  1. Khuyến mãi này được đăng ký nhiều lần trong suốt thời gian khuyến mãi áp dụng nếu giao dịch của Quý Khách thỏa điều khoản và điều kiện của chương trình.
  2. Số tiền khuyến mãi phải được trải qua một (1) vòng cược tại bất kỳ sản phẩm nào của V9BET trước khi đặt lệnh rút tiền về.
  3. Chương trình khuyến mãi không được áp dụng cho những trường hợp sau:
  • Trang chủ, hệ thống và ngân hàng thực hiện bảo trì.
  • Cách giao dịch thực hiện tại quầy giao dịch ngân hàng hoặc hình thức giao dịch qua ATM.
  • Giao dịch liên ngân hàng (áp dụng cho Việt Nam, Cambodia và Thailand).
  • Tất cả giao dịch gửi tiền và rút tiền được thực hiện từ 05:00PM (GMT +7) hôm nay đến 06:00AM (GMT +7) ngày kế tiếp (áp dụng cho thị trường Việt Nam).
  • Tất cả giao dịch rút tiền qua Wing được thực hiện từ 10:00 PM (GMT +7) hôm nay đến 10:00 AM (GMT +7) ngày kế tiếp và tất cả giao dịch rút tiến thực hiện qua ngân hàng địa phương từ 01:00 AM (GMT +7) đến 06:00 AM (GMT +7) (áp dụng cho thị trường Cambodia).
  • Tất cả giao dịch rút tiền được thực hiện từ 01:00 AM (GMT +7) đến 06:00 (GMT +7) (áp dụng cho thị trường Thailand).
  • Tất cả giao dịch rút tiền đang được yêu cầu xác minh chứng từ tại V9BET.
  • Trường hợp giao dịch bị chậm trễ xuất phát từ khách hàng hoặc từ bên thứ 3 , bao gồm nhưng không giới hạn cho:
  • Điền sai thông tin gửi tiền hoặc rút tiền trong mẫu đơn.
  • Thông tin trong sao kê ngân hàng V9BET nhận được không trùng khớp với thông tin Quý Khách đăng ký.
  • Thực hiện gửi tiền qua người thứ 3.
  • Ngân hàng cập nhật sai tên hoặc sai chi tiết giao dịch gửi tiền.
  • Giao dịch rút tiền được thực hiện từ ngân hàng Agribank hoặc bất kì ngân hàng nào V9BET cần giao dịch liên ngân hàng, vv….
  1. Chỉ những thành viên chúng tôi nhận thấy đã thỏa tất cả điều khoản và điều kiện sẽ hợp lệ tham gia Khuyến mãi Thử Thách V9BET.
  2. Chương trình khuyến mãi này có thể áp dụng với các khuyến mãi khác.
  3. Khuyến mãi này mãi giới hạn cho một tài khoản mở miễn phí cho mỗi cá nhân, gia đình, địa chỉ đăng ký hợp pháp, địa chỉ email, số điện thoại, tài khoản thanh toán, địa chỉ IP.
  4. Các quy định chung của chương trình khuyến mãi được áp dụng.