{KM K8} THƯỞNG NGAY 12{d948101545f60498270944f02508dbd68624555f398f9277d69681ccab192b86} NẠP LẠI TẠI CASINO

THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH:

9/10/2017 Đến 31/10/2017

NỘI DUNG:

Giới hạn 10,000 thành viên mỗi ngày

LƯU Ý:

Các đơn cược Tại thể thao, A-Thể Thao, Slot, Xổ số sẽ không được tính vào doanh thu cược.
Ví dụ: Tiền gửi: 200,000 VND – Tham gia khuyến mãi nạp tiền tại Casino trực tuyến
Doanh thu cược yêu cầu: 3,360,000 VND
Cách tính: (200,000 + 24,000) X 15

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN:

  1. 1. Thành viên có thể tham gia khuyến mãi mỗi ngày một lần duy nhất. Trong cùng một ngày, thành viên chỉ được chọn lựa tham gia 1 trong 2 loại khuyến mãi là khuyến mãi nạp lại 25{d948101545f60498270944f02508dbd68624555f398f9277d69681ccab192b86} và khuyến mãi thưởng 12{d948101545f60498270944f02508dbd68624555f398f9277d69681ccab192b86} tại Casino Trực tuyến.
  2. 2. Thành viên cần đăng ký tham gia khuyến mãi trước khi bắt đầu đặt cược.
  3. 3. Yêu cầu doanh thu cược phải được hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật. Nếu không, tiền thưởng và tiền thằng cược(nếu có) sẽ bị thu hồi.
  4. 4. Điều khoản và điều kiện chung của chương trình khuyến mãi được áp dụng.