{KM 188BET} Cơ hội rinh iPhone Xs 64GB và iPhone Xs Max 64GB

Cung Điện Thiên Đường!

Quý khách hàng sẽ có cơ hội có được 2 siêu phẩm iPhone Xs 64GB và iPhone Xs Max 64GB khi đặt cược tại các Sản Phẩm Hợp Lệ tại 188BET ! Chi tiết dưới đây:

Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết (Nguồn 188bet)

  1. Cung Điện Thiên Đường! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 05/11/2018 11:00 AM (GMT+7) đến ngày 26/11/2018 11:00 AM (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).
  2. Thời Gian Khuyến Mãi bao gồm 3 tuần Khuyến Mãi, mỗi tuần riêng biệt bắt đầu đầu từ Thứ Hai 11:00 AM (GMT+7) và kết thúc vào Thứ Hai kế tiếp 10:59 AM (GMT+7) (“Tuần Khuyến Mãi”), như bảng bên dưới:

   Tuần Khuyến Mãi

   Thời Gian Bắt Đầu và Kết Thúc Tuần Khuyến Mãi (GMT+7)

   Phi Tiên

   05/11/2018 11:00 AM – 12/11/2018 10:59 AM

   Cửu Vân

   12/11/2018 11:00 AM – 19/11/2018 10:59 AM

   Cổng Địa Đàng

   19/11/2018 11:00 AM – 26/11/2018 10:59 AM

  3. Khuyến Mãi được áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):
   1. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
   2. Đặt số tiền đặt cược tích lũy tối thiểu 9,000,000 VND hoặc 400 USD tại Thể Thao, Casino, Casino Trực Tuyến, Keno, Xổ Số, Bắc Kinh PK10, eSports hoặc Thể Thao Ảo (“Sản Phẩm Hợp Lệ”) trong Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”),
   3. Chỉ cược có kết quả thắng/thua trong Tuần Khuyến Mãi là hợp lệ. Cược hòa/hủy và cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không hợp lệ.
  4. Để tham gia Khuyến Mãi, Thành Viên Hợp Lệ chỉ cần đăng nhập vào tài khoản 188BET và nhấp vào ô “THAM GIA NGAY” ở phía trên cùng của trang Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết của Khuyến Mãi này.
  5. Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện trên, Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được vé rút thăm (“Vé Rút Thăm”) tương ứng với mỗi Tuần Khuyến Mãi trong Thời Gian Khuyến Mãi, như bảng bên dưới:

   Tuần Khuyến Mãi

   Yêu Cầu

   Sản Phẩm Hợp Lệ

   Giải Thưởng

   Phi Tiên

   Mỗi 9,000,000 VND hoặc 400 USD tổng tiền Cược Hợp Lệ

   Tất cả sản phẩm tại 188BET trừ Bài Tố
   (Cược Đặc Biệt: Casino)

   50 Vé Rút Thăm
   + 1 Vé Rút Thăm cho mỗi 20 cược đặt cho Casino

   Cửu Vân

   Mỗi 9,000,000 VND hoặc 400 USD tổng tiền Cược Hợp Lệ

   Tất cả sản phẩm tại 188BET trừ Bài Tố
   (Cược Đặc Biệt: Thể Thao/Casino Trực Tuyến)

   50 Vé Rút Thăm
   + 1 vé Rút Thăm cho mỗi 20 cược đặt cho Thể Thao và/hoặc Casino Trực Tuyến

   Cổng Địa Đàng

   Mỗi 9,000,000 VND hoặc 400 USD tổng tiền Cược Hợp Lệ

   Tất cả sản phẩm tại 188BET trừ Bài Tố
   (Cược Đặc Biệt: 110,000,000 VND hoặc 4,888 USD)

   50 vé Rút Thăm + 50 vé Rút Thăm cho mỗi 110,000,000 VND hoặc 4,888 USD Cược Hợp Lệ

  6. Thành Viên Hợp Lệ chỉ có thể tích lũy Cược Hợp Lệ và Vé Rút Thăm trong một Tuần Khuyến Mãi. Số Vé Rút Thăm có thể tích lũy trong mỗi Tuần Khuyến Mãi không có giới hạn. Khi Tuần Khuyến Mãi tiếp theo bắt đầu, Cược Hợp Lệ và Vé Rút Thăm sẽ được tính bắt đầu lại từ 0.
  7. Thành Viên Hợp Lệ không bắt buộc phải đặt Cược Hợp Lệ trong tất cả Tuần Khuyến Mãi của Thời Gian Khuyến Mãi.
  8. Ngoài 50 Vé Rút Thăm nhận được từ mỗi 9,000,000 VND hoặc 400 USD tổng tiền Cược Hợp Lệ trong mỗi Tuần Khuyến Mãi, Thành Viên Hợp Lệ sẽ được nhận thêm:
   1. 1 Vé Rút Thăm Tuần Khuyến Mãi Phi Tiên cho mỗi 20 cược đặt cho Casino trong Tuần Khuyến Mãi này,
   2. 1 Vé Rút Thăm Tuần Khuyến Mãi Cửu Vân cho mỗi 20 cược đặt cho Thể Thao và/hoặc Casino Trực Tuyến trong Tuần Khuyến Mãi này,
   3. 50 vé Rút Thăm Tuần Khuyến Mãi Cổng Địa Đàng cho mỗi 110,000,000 VND hoặc 4,888 USD Cược Hợp Lệ trong Tuần Khuyến Mãi này.

   Ví Dụ:

   Thành Viên A tích lũy được 90,000,000 VND Cược Hợp Lệ và đặt tổng cộng 100 cược tại Thể Thao trong Tuần Khuyến Mãi Cửu Vân, số Vé Rút Thăm Thành Viên A nhận sẽ được tính như sau:

   90,000,000 VND / 9,000,000 VND x 50 = 500 Vé Rút Thăm

   100 cược / 20 = 5 Vé Rút Thăm

   Tổng số Vé Rút Thăm = 500 + 5 = 505 Vé Rút Thăm

   Thành Viên B tích lũy được 4,000 USD Cược Hợp Lệ và đặt tổng cộng 100 cược tại Casino trong Tuần Khuyến Mãi Cửu Vân, số Vé Rút Thăm Thành Viên B nhận sẽ được tính như sau:

   4,000 USD / 400 USD x 50 = 500 Vé Rút Thăm

  9. Thành Viên Hợp Lệ nhận thành công Vé Rút Thăm trong Tuần Khuyến Mãi sẽ được tự động tham gia vào kì rút thăm (“Rút Thăm”) của Tuần Khuyến Mãi đó, với tổng cộng 200 Thành Viên Hợp Lệ lựa chọn ngẫu nhiên trong mỗi Tuần Khuyến Mãi (“Thành Viên Thắng Cuộc”) và nhận được giải thưởng (“Giải Thưởng”) như bảng bên dưới:

   Phi Tiên – Ngày Công Bố Kết Quả: 14/11/2018

   Tổng Số Thành Viên Thắng Cuộc

   Giải Thưởng Rút Thăm

   Năm (5)

   Một (1) iPhone Xs 64 GB (“Quà Thưởng”) hoặc Tiền Thưởng Quy Đổi 19,000,000 VND hoặc 840 USD

   95

   Tiền Thưởng 400,000 VND hoặc 18 USD

   100

   Tài khoản VND: 40 Vòng Quay Miễn Phí tại trò Casino quay số “Playboy Vàng”
   Tài khoản USD: 20 Vòng Quay Miễn Phí tại trò Casino quay số “Playboy Vàng”

   Cửu Vân – Ngày Công Bố Kết Quả: 21/11/2018

   Tổng Số Thành Viên Thắng Cuộc

   Giải Thưởng Rút Thăm

   Năm (5)

   Một (1) iPhone Xs Max 64 GB (“Quà Thưởng”) hoặc Tiền Thưởng Quy Đổi 21,500,000 VND hoặc 945 USD

   95

   Tiền Thưởng 400,000 VND hoặc 18 USD

   100

   Tài khoản VND: 40 Vòng Quay Miễn Phí tại trò Casino quay số “Playboy Vàng”
   Tài khoản USD: 20 Vòng Quay Miễn Phí tại trò Casino quay số “Playboy Vàng”

   Cổng Địa Đàng – Ngày Công Bố Kết Quả: 28/11/2018

   Tổng Số Thành Viên Thắng Cuộc

   Giải Thưởng Rút Thăm

   10

   Một (1) iPhone Xs Max 64 GB (“Quà Thưởng”) hoặc Tiền Thưởng Quy Đổi 21,500,000 VND hoặc 945 USD

   10

   Một (1) iPhone Xs 64 GB (“Quà Thưởng”) hoặc Tiền Thưởng Quy Đổi 19,000,000 VND hoặc 840 USD

   80

   Tiền Thưởng 400,000 VND hoặc 18 USD

   100

   Tài khoản VND: 40 Vòng Quay Miễn Phí tại trò Casino quay số “Playboy Vàng”
   Tài khoản USD: 20 Vòng Quay Miễn Phí tại trò Casino quay số “Playboy Vàng”

  10. Tổng 600 Thành Viên Thắng Cuộc sẽ được lựa chọn ngẫn nhiên và sẽ được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’ trên website 188BET.
  11. Thành Viên Thắng Cuộc được tiếp tục tham gia Khuyến Mãi trong Tuần Khuyến Mãi tiếp theo.
  12. Thành Viên Thắng Cuộc phải phản hồi email và xác nhận đồng ý nhận Quà Thưởng trong vòng 72 giờ kể từ khi 188BET gửi email thông báo sau khi công bố kết quả ‘Thành Viên Thắng Cuộc’. Trường hợp Thành Viên không phản hồi trong thời gian quy định nêu trên, Quà Thưởng sẽ bị thu hồi dựa theo quyết định cuối cùng của 188BET.

*Quà Thưởng

  1. Trường hợp Thành Viên Thắng Quà Thưởng chọn nhận Tiền Thưởng Quy Đổi, Thành Viên phải gửi yêu cầu qua email hoặc Trò Chuyện Trực Tuyến trong vòng 72 giờ kể từ khi 188BET gửi email thông báo.
  2. Quà Thưởng phụ thuộc vào tính sẵn có tại quốc gia của Thành Viên Thắng Cuộc. Nếu Quà Thưởng không sẵn có tại quốc gia của Thành Viên Thắng Cuộc, Quà Thưởng sẽ được thay thế với giải thưởng có giá trị tương đương khác và 188BET sẽ cố gắng, trong khả năng cho phép, liên hệ và thông báo việc thay đổi đến Thành Viên Thắng Cuộc.
  3. Quà Thưởng sẽ được giao đến địa chỉ đăng ký tại tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Quà Thưởng trong vòng 30 ngày làm việc sau khi nhận được phản hồi từ Thành Viên. Thành Viên cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian qui định khi được yêu cầu. Thành Viên có trách nhiệm đảm bảo địa chỉ đăng ký tại 188BET là chính xác và có hiệu lực tính đến thời điểm sử dụng.
  4. Quà Thưởng sẽ được trao bằng hình thức gửi đảm bảo đến địa chỉ đăng ký tài khoản tại 188BET của Thành Viên Thắng Quà Thưởng và người nhận sẽ được yêu cầu ký xác nhận. Chữ ký trên biên lai giao nhận sẽ có giá trị như sự xác nhận và Quà Thưởng sẽ được xem đã trao đến Thành Viên Thắng Quà Thưởng bởi 188BET.

*Tiền Thưởng và Vòng Quay Miễn Phí

 1. Tiền Thưởng và Vòng Quay Miễn Phí sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc trong vòng 48 giờ làm việc sau khi kết quả được công bố tại trang ‘Thành Viên Thắng Cuộc’, như được quy định tại điều 9.
 2. Tiền Thưởng Quy Đổi và Tiền Thưởng phải được sử dụng đặt cược ít nhất 1 lần tại sản phẩm 188BET, trừ Bài Tố, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Tiền Thưởng Quy Đổi, Tiền Thưởng và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi nếu không thỏa điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày Tiền Thưởng Quy Đổi và Tiền Thưởng được cập nhật.
 3. Vòng Quay Miễn Phí tại trò Casino quay số “Playboy Vàng” sẽ bị hủy nếu Thành Viên Thắng Cuộc không sử dụng trong vòng 7 ngày kể từ ngày được cập nhật. Tiền thắng cược từ Vòng Quay Miễn Phí (“Tiền Thắng”) phải được sử dụng đặt cược ít nhất 1 lần tại sản phẩm 188BET, trừ Bài Tố, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện.
 4. Chỉ những cược đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Tiền Thưởng Quy Đổi, Tiền Thưởng và Tiền Thắng. Các cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Euro hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.
 5. Điều kiện rút tiền được xem là hoàn thành khi số dư tài khoản của Thành Viên Hợp Lệ thấp hơn số tiền cược tối thiểu cho 1 cược đơn Thể Thao và không có cược chưa trả về (i.e. 10,000 VND hoặc 1 USD).
 6. Thành Viên Thắng Cuộc không thể yêu cầu hủy Tiền Thưởng Quy Đổi, Tiền Thưởng và Tiền Thắng sau khi Tiền Thưởng Quy Đổi, Tiền Thưởng và Tiền Thắng đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.
 7. Điều kiện rút tiền của Tiền Thưởng và Tiền Thắng sẽ được tính kể từ khi Tiền Thưởng Quy Đổi, Tiền Thưởng và Tiền Thắng được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc.
 8. Quyết định về Giải Thưởng và Thành Viên Thắng Cuộc là quyết định cuối cùng.
 9. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
 10. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.
 11. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.

Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube Limited (“Cube”) tại website www.188BET.com (“Site”) và phần mềm liên quan. Tham gia Khuyến Mãi nghĩa là Quý Khách đồng ý với Điều Khoản và Điều Kiện chi tiết đã nêu và Điều Khoản và Điều Kiện Khuyến Mãi Chung. Trong trường hợp có bất kì sự khác biệt giữa phiên bản dịch Điều Khoản và Điều Kiện của Khuyến Mãi so với phiên bản tiếng Anh, thì tiếng Anh sẽ là phiên bản có giá trị cao nhất. Ban Quản Trị 188BET có quyền hủy hoặc thay đổi Khuyến Mãi mà không thông báo. Khuyến Mãi này thuộc sở hữu của Cube, văn phòng đặt tại Ground Floor, St George’s Court, Upper Church Street, Douglas, Isle of Man, IM1 1EE.