{K8.COM}CƯỢC DỄ, THẮNG NHANH TẠI CASINO SLOT GAMES – THƯỞNG 100{d948101545f60498270944f02508dbd68624555f398f9277d69681ccab192b86} TIỀN CƯỢC

 

 

THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH:

10/11/2017 Đến 31/12/2017

NỘI DUNG:

Giới hạn 10,000 thành viên mỗi ngày

TIỀN GỬI TỐI THIỂU THƯỞNG TIỀN THƯỞNG TỐI
ĐA
SỐ VÒNG CƯỢC THỜI GIAN HOÀN
THÀNH VÒNG CƯỢC
ÁP DỤNG TẠI SẢNH
CASINO SLOT GAMES
200,000 100{d948101545f60498270944f02508dbd68624555f398f9277d69681ccab192b86} 3,800,000 VND 20 30 NGÀY

LƯU Ý:

Chỉ các đơn được tại CASINO SLOT GAMES được tính vào doanh thu cược của chương trình khuyến mãi.
Ví dụ: Tiền gửi: 200,000 VND – Tham gia khuyến mãi tại CASINO SLOT GAMES
Doanh thu cược yêu cầu: 8,000,000 VND
Cách tính: (200,000 + 200,000) X 20

ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN:

  1. 1. Trong thời gian khuyến mãi, mỗi thành viên được tham gia khuyến mãi một lần duy nhất.
  2. 2. Thành viên cần đăng ký tham gia khuyến mãi trước khi bắt đầu đặt cược.
  3. 3. Yêu cầu doanh thu cược phải được hoàn tất trong vòng 30 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật. Nếu không đạt được yêu cầu khuyến mãi, tiền thưởng và tiền thằng cược(nếu có) sẽ bị thu hồi.
  4. 4. Điều khoản và điều kiện chung của chương trình khuyến mãi được áp dụng.