{K8.com} : Thông báo điều chỉnh mức hoàn trả Thể Thao cho toàn bộ khách hàng

THÔNG BÁO TỪ K8.COM

Bắt đầu thứ 2 ngày 23/10/2017, K8 sẽ nâng hoàn trả thể thao lên 1{d948101545f60498270944f02508dbd68624555f398f9277d69681ccab192b86} cho tất cả thành viên không chia cấp bậc, không yêu cầu doanh thu cược, nhận hoàn tiền xong khách có thể trực tiếp rút tiền.
Hoặc khách có thể tự lấy hoàn tiền bất kỳ ngày nào trong tuần

Đây là mức ưu đãi khủng chưa từng có ở bất kỳ các nhà mạng nào. Hãy tham gia ngay cùng chúng tôi, để hướng những ưu đãi vô cùng lớn.